Trwa ładowanie...

Nowe obostrzenia. Mobilne posterunki straży granicznej na granicy. Jak uniknąć kwarantanny?

Nowe obostrzenia obowiązują w Polsce od 27 lutego. Dotyczą one m.in. osób wracających z Czech, gdzie koronawirus rozprzestrzenia się w szybkim tempie. Dlatego też na granicy Kudowie Słone pojawiły się mobilne posterunki straży granicznej i policji.
Share
Nowe obostrzenia. Mobilne posterunki straży granicznej na granicy. Jak uniknąć kwarantanny?
Nowe obostrzenia. Mobilne posterunki straży granicznej na granicy. Jak uniknąć kwarantanny?Źródło: Straż Graniczna, Fot: Straż Graniczna
d2ldrrx

Nowe obostrzenia od 27 lutego weszły w życie. Wprowadzają one zasadę, w myśl której osoby niemieszkające na stałe w Polsce, w momencie wjazdu na terytorium kraju muszą posiada negatywny wynik testu na obecność COVID-19. Rezultat badania należy mieć przy sobie, niezależnie od formy transportu - dotyczy do pieszych, jak również kierowców samochodów osobowych, czy pasażerów komunikacji zbiorowej.

Nowe obostrzenia. Mobilne posterunki i straży granicznej na granicy. Wymagany wynik testu na obecność COVID-19

Nowe obostrzenia regulują moment wykonania testu na obecność koronawirusa. Nie można się poddać badaniu później niż 48 godzin przed przekroczeniem granicy polsko-czeskiej. Wynik badania powinien być w języku polskim albo angielskim.

d2ldrrx

Jeśli natomiast przekraczamy granicę polsko-czeską, by wrócić do swojego miejsca zamieszkania, negatywny wynik testu na obecność koronawirusa zwalnia z obowiązku poddania się obowiązkowej kwarantannie.

Kukiz o pedofilii w Kościele: To czas ukarania winnych

Ze względu na nowe obostrzenia w sobotę na granicy polsko-czeskiej w Kudowie Słone pojawiły się mobilne posterunki straży granicznej i policznej. Funkcjonariusze wyrywkowo mogą sprawdzać osoby przekraczające granicę pod kątem posiadania testu na obecność COVID-19.

d2ldrrx

Nowe obostrzenia od 27 lutego. Zwolnienie z kwarantanny

1. osoby zaszczepione przeciwko COVID-19, którym wystawiono zaświadczenie o wykonaniu szczepienia ochronnego szczepionką, która została dopuszczona do obrotu w Unii Europejskiej,

2. pracownicy transgraniczni czyli osoby, które przekraczają granicę państwową stanowiącą granicę wewnętrzną w rozumieniu art. 2 pkt 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/399 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie unijnego kodeksu zasad regulujących przepływ osób przez granice (kodeks graniczny Schengen), w ramach wykonywania czynności zawodowych, służbowych lub zarobkowych w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym,

3. uczniowie pobierający naukę w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z uczniami w celu umożliwienia tej nauki,

d2ldrrx

4. dzieci objęte wychowaniem przedszkolnym w Rzeczypospolitej Polskiej lub w państwie sąsiadującym i ich opiekunowie, którzy przekraczają granicę wraz z dziećmi w celu ich objęcia tym wychowaniem,

5. studenci, uczestnicy studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego i innych form kształcenia, a także doktoranci kształcący się w Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych państwach,

6. osoby prowadzące działalność naukową w rozumieniu art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2020 r. poz. 85, 374, 695, 875 i 1086 oraz z 2021 r. poz. 159) w Rzeczypospolitej Polskiej lub, w przypadku obywateli Rzeczypospolitej Polskiej, w innych państwach;

7. żołnierze Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej lub wojsk sojuszniczych, funkcjonariusze Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Celno-Skarbowej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służby Ochrony Państwa, inspektorzy Inspekcji Transportu Drogowego, wykonujący zadania służbowe,

d2ldrrx

8. członkowie misji dyplomatycznych, urzędów konsularnych i przedstawicieli organizacji międzynarodowych oraz członków ich rodzin, a także przez inne osoby przekraczające granicę na podstawie paszportu dyplomatycznego,

9. kierowcy wykonujący przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowaneo w rozumieniu przepisów ustawy o transporcie drogowym,

10. kierowcy wykonujących przewóz drogowy w ramach międzynarodowego transportu drogowego lub międzynarodowego transportu kombinowanego w rozumieniu przepisów o transporcie drogowym, powracający z zagranicy albo przejeżdżający przez terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tranzytem innymi środkami transportu niż pojazd, którym jest wykonywany transport drogowy:

a) w celu odbioru odpoczynku na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo innego państwa,

d2ldrrx

b) po odebraniu za granicą odpoczynku,

11. obsady pociągów oraz inni pracownicy niezbędni do wykonywania usług przewozu towarowego w ramach międzynarodowego transportu kolejowego, wykonujących czynności zawodowe w Polsce lub państwie sąsiadującym, na podstawie listy stanowiącej wykaz tych osób przekazanej przez przewoźnika,

12. kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami samochodowymi lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 tony w transporcie drogowym rzeczy oraz niezarobkowym przewozie drogowym rzeczy,

13. kierowcy wykonujący przewóz drogowy pojazdami przeznaczonymi do przewozu powyżej 7 i nie więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą w zarobkowym międzynarodowym transporcie drogowym osób,

d2ldrrx

14. załogi statków powietrznych,

15. marynarze, rybacy oraz inni członkowie załóg statków morskich, statków żeglugi śródlądowej, a także serwisanci statków oraz inspektorzy administracji morskiej lub uznanych organizacji w celu wykonania inspekcji,

16. osoby wykonujące pracę lub świadczące usługi na statkach lub morskich platformach wydobywczych i wiertniczych,

17. członkowie załóg, o których mowa w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1863), w tym powracający z zagranicy innymi środkami transportu niż statek, w celu odbioru odpoczynku, o którym mowa w ustawie z dnia 7 kwietnia 2017 r. o czasie pracy na statkach żeglugi śródlądowej (Dz. U. poz. 993),

18. załoga statku w rozumieniu przepisów o bezpieczeństwie morskim,

19. osoby wykonujące w Polsce, lub państwie sąsiadującym prace związane z przygotowaniem lub realizacją inwestycji w zakresie terminalu, w rozumieniu ustawy o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu, strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie sieci przesyłowych lub strategicznych inwestycji w sektorze naftowym w rozumieniu ustawy o przygotowaniu i realizacji strategicznych inwestycji w sektorze naftowym.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

d2ldrrx

Podziel się opinią

Share
d2ldrrx
d2ldrrx